Budapesti Autonóm Gyülekezet

KIEMELT VIDEÓK

Minden videó először a youtube csatornánkra kerül fel, amely a youtube.com/krollkrox címen érhető el. Ha azonnal szeretnél értesülni a feltöltött videókról, látogass el a youtube.com/krollkrox címre és kattints a „Feliratkozás” menüpontra. 

Traumatológia - Fóris Attila

20140413faNyissátok ki a Bibliátokat a Korinthusiakhoz írt első levélnél. Innen szeretném felolvasni a második rész első öt versét. A mai üzenetnek két fő pontja lesz. Az elsőbe rögtön bele is szeretnék vágni ezzel az igével. Ezt írja Pál: „Testvéreim! Amikor hozzátok mentem, nem bölcselkedéssel, vagy különleges ékesszólással ismertettem meg veletek Isten szellemi igazságait. Elhatároztam, hogy minden mást félretéve csakis Jézus Krisztusról fogok nektek beszélni, és róla is úgy, mint aki meghalt a kereszten. Amikor hozzátok érkeztem, gyenge voltam, és szinte reszkettem a félelemtől. Beszédemet és tanításomat nem a bölcs szavak tették meggyőzővé, hanem a Szent Szellem ereje. 


                                                                           Bővebben

Állítsd át a kapcsolót! - Takács Ferenc

20140330tfAz elmúlt hetekben többször beszéltünk Dávidról. Én is vele szeretném kezdeni az üzenetet, amelynek azt a címet adtam, hogy „Állítsd át a kapcsolót!”. Dávid átállította a kapcsolót. Az I. Sámuel 30. részében ez van leírva. Dávid nagyon nehéz helyzetbe került, amikor az amalekiták rárontottak a táborukra és kifosztották őket. Mindent elvittek! A feleségeket, a gyerekeket, minden holmijukat. Innen szeretném olvasni az igét. Az I. Sámuel 30:4 azt mondja: „Akkor Dávid, és a nép, amely vele volt, felkiáltottak, és annyira sírtak, hogy végre erejük sem volt a sírásra. Dávidnak két felesége is fogságba hurcoltatott. 

                                                                           Bővebben

Az irgalom - Piszter Ervin

20140406peSzeretnék nektek Isten irgalmáról beszélni, illetve magáról az irgalomról. Sokat vívódtam az üzenet felől, de úgy érzem, hogy Isten ma ezt az üzenetet akarja küldeni nekünk. Három dologról fogok ma beszélni. Az első az, hogy Isten irgalmas. Ez az Ő alaptulajdonsága. A második, hogy Ő ezen az irgalmasságon keresztül lát bennünket. Úgy lát bennünket, mint egy irgalmas Isten. Úgy is mondhatnám, hogy ez az Ő három dimenziós szemüvege. A harmadik dolog pedig, hogy ezért nekünk is irgalmasnak kell lennünk. Ez egy nagyon fontos dolog. Mindjárt az elején szeretném elmondani, hogy elsősorban nem az üdvösség irgalmasságáról szeretnék beszélni.

                                                                           Bővebben

Tízezer ok - Egész napos istentisztelet

20140309eniA mindennapjaink megpróbáltatásokkal vannak telve. Ezt, azt hiszem, ha hívők vagyunk, ha nem, elismerhetjük. Aggódunk, késésben vagyunk, fáradtak vagyunk, családi viszályokkal küzdünk, betegség ellen harcolunk, ítélkezünk mások felett, ahogy ők is felettünk, rettegünk ezer és egy dologtól és még sorolhatnánk. Ennek következtében pedig egyszerűen merülünk, mind szellemileg, mind pedig fizikailag. Szükségünk van újabb és újabb töltetekre, még mielőtt mély önsajnálatba fulladnánk. Egy ilyen töltődésre nyújtott lehetőséget a március 9-én délelőtt 10 órakor kezdődő egész napos istentisztelet.

                                                                           Bővebben

Fenevadak üvöltése - Görbicz Tamás

20140323gtA hatalom olyan, mint egy vadállat, olyan, mint egy fenevad. Ha elszabadul, ha nincs korlátok közé szorítva, akkor borzalmas károkat, vérengzést okoz, zabálja a húst, mindent felfalna, amit pedig nem tud felfalni, azt eltiporja. Mindent bekebelezne, amit pedig be nem kebelezhet, azt a lábaival eltapossa. Ez a tulajdonsága a hatalomnak. Ez pedig azért van így, mert a hatalom az óemberünkre épít. Az óemberben lakik egy fenevad, sőt, maga az óember valójában egy fenevad. Ez a fenevad ott van mindegyikünkben. A probléma az, hogyha körbenézel magad körül, egyre hangosabban hallani a fenevadak üvöltését.

                                                                           Bővebben

A cifra ruha - Piszter Ervin

20140223peAz I. Mózes 37:3-ban a következőt mondja az Isten igéje: „Ezek Jákob nemzetségének dolgai: József tizenhét esztendős korában az ő bátyjaival juhokat őriz, és bojtár volt Bilhának és Zilpának, az ő atyjuk feleségeinek fiai mellett. És József rossz híreket hord felőlük az ő atyjuknak. Izrael pedig minden fiainál inkább szereti vala Józsefet, mivelhogy vén korában nemzette őt, és cifra ruhát csináltatott neki.”Azt látjuk itt, hogy Jákobnak a tizenkét fia közül az egyik, József, valamilyen megtiszteltető figyelembe került az ő apja szemei előtt. Ez a cifra ruha az ő életében kifejezte az apjának azt a különleges szeretetét, amivel az apja szerette ezt a gyermekét. 

                                                                           Bővebben

Lakodalom van a mi utcánkban - Fóris Attila

20140302faOtt szeretném folytatni, ahol Ervin a múlt alkalommal abbahagyta az igehirdetést. Bár én sem voltam itt múlt héten, azért nyomon követtem az eseményeket. Ervin a múlt alkalommal úgy fejezte be az igehirdetését, hogy „az egyház nem egy intézmény, hanem egy család. Isten családban gondolkodik”. Jó volt itt látni a gyerekeket, és arra gondolni, hogy ezek a gyerekek egy családhoz tartoznak. Én is ezzel szeretném folytatni. Isten családban gondolkodik. Ervin egy közismert sláger soraival zárta az üzenetét, ami úgy hangzott „Szeressük egymást gyerekek, hisz az élet gyorsan tova száll”. 

                                                                           Bővebben