Skip to content Skip to footer
Budapesti Autonóm Gyülekezet

Kik vagyunk ?

Hitvallás

A gyülekezet olyan keresztényeknek kínál szellemi otthont, akik hisznek a teljes Szentírás isteni ihletettségében, a názáreti Jézusban, mint Krisztusban, az Isten egyszülött Fiában, aki önmagát áldozatul adta minden emberért a kereszten, hogy átvigyen bennünket a bűn és a halál törvénye alól, Isten örök, mennyei Királyságába. Ez az átmenet Isten hozzánk intézett szavával kezdődik, és a megtérésen keresztül vezet a hitvalló vízkeresztséghez, amelyben a hívő eggyé válik Jézus halálával és feltámadásával, és az új örök szövetség teljes jogú tagjává válik.

Hisszük, hogy az újjászületésünk célja, hogy megteljünk Szent Szellemmel, hogy ezáltal Isten eszközei lehessünk a világban. A hívők életcélja, hogy Jézus Krisztus tanítványai legyenek, és Krisztus természetét öltsék minél jobban magukra szeretett fiúságban. Növekedjenek a hitükben, megismerjék az örökségüket és Isten követeiként hirdessék a Jó Hírt az egész világon.

Ennek megfelelően a gyülekezet hisz az újjászületésben, a hitvalló vízkeresztségben és a Szellem keresztségben, tanításait a Szentírás prófétáinak és apostolainak kijelentéseire igyekszik építeni.

Hisszük, hogy Mózes törvényének a betöltése a szeretet, s a hívő az Újszövetségben nem a parancsolatok hibátlan megtartása vagy saját érdemei, hanem a hite alapján kapcsolódik az Úrhoz. Éppen ezért az istentiszteleteink célja, hogy az imádásunkkal, tanításainkkal, bizonyságtevéseinkkel és igehirdetéseinkkel felébresszük és növeljük a hitet a tanítványokban. Az élő hit pedig mindenkit megtanít majd arra, amit a saját élethelyzetében cselekednie kell. A közösség első számú feladata ennek a hitnek az őrzése, táplálása és kiteljesítése.

A Titus levél szavaival hisszük, hogy Isten kegyelme megtanítja a hívőket arra, hogyan éljenek szentül és igaz módon a világban.

Mit hirdetünk?

Kegyelem központú evangélium

Tiszteletben tartva valamennyi keresztény irányzat küldetését és elkötelezettségét, a saját életutunk, hitbeli tapasztalataink és az Úrtól ránk bízott kijelentések alapján, a kegyelem talaján állunk, Isten jóságának és szeretetének mindenek feletti elsőbbségében hiszünk. Ez az a fundamentum, amire építünk, amibe belegyökerezünk, Isten jósága az, amelynek kikutathatatlan „mélységét, magasságát, szélességét és hosszúságát” szüntelen kutatjuk.

Hisszük, hogy Isten minden állapotában szereti az embert, és ez a szeretet és jóság az, amely a bűnösöket megtérésre indítja, és a hívőknek belső bizonyosságot ad arról, hogy Isten szeretett gyermekeivé lettek Krisztusban.

Hisszük, hogy az az elképesztő ár, amit Isten értünk „fizetett”, nem csak egy hatalmas és bátorító üzenet, hanem garancia arra, hogy Isten még nálunk is jobban akarja az ember megtérését, megszabadulását, meggyógyulását és üdvösségét. Az ember pedig a megtérésével oda tér vissza, ahová mindig is tartozott, az atyai házba. Isten jóságának és szeretetének a megismerése ad bizalmat arra, hogy kövessük a szavait és útmutatásait, és ez a szeretet szabadít meg minden félelemtől.

Hisszük, hogy Isten nem a bűnt és a hibát keresi az emberben, hanem a jót és az igazat, ahogy a szeretetről írva van: „Nem örül a gonoszságnak, de együtt örül az igazsággal”, mert nem elítélni akarja a világot, hanem megmenteni.

Aktualitások

Megtalálsz minket a közösségi oldalakon

Minden aktuális hír, beszámoló, videó és képanyag a közzöségi média oldallainkra is felkerül. Érdemes minket ezeken a platformokon is követni, hogy azonnal értesülj mindenről.

Tartalmak

Mident megtalálsz a youtube csatornánkon

A jövő

Gyülekezeti ház Projekt

Naptár

Gyülekezeti események

július, 2024

hallgass minket!

Podcastok

Hol találsz meg minket?

Istentiszteletek:

Vasárnap 10:00
Up rendezvénytér
Budapest, 1042
Szent István tér 13-14,
2. emelet

Vedd fel velünk a kapcsolatot!

info@bpa.hu